Həkimlər

International medical centre 2 klinikasının həkimləri

/img/doctors/doc-2.jpg

İLKANƏ MƏHYƏDDİNOVA

Həkim-laborant

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

SAMİRƏ ƏLİYEVA

Həkim-anestezioloq-reanimatoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

CƏLALƏ ƏSGƏRLİ

Cərrah Mama Ginekoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

İLQAR AĞAMƏLİYEV

Həkim-nevropatoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

ƏHMƏD ƏHMƏDOV

Həkim-kardioloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

TƏRLAN HƏSƏNOVA

Cərrah Mama Ginekoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

NURANƏ MƏLİKZADƏ

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

LEYLA QULİYEVA

Həkim-pediatr

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

YAYLAQ ŞAHVERDİYEVA

Cərrah Mama Ginekoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

AFƏT TAĞIYEVA

Cərrah Mama Ginekoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

AZƏR QAFAROV

Həkim travmatoloq - ortoped

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

ÜLVİYYƏ QÜDRƏTOVA

Cərrah Mama Ginekoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

RƏŞAD NURİYEV

Həkim-anestezioloq-reanimatoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

ŞƏFƏQ ƏKBƏROVA

Cərrah Mama Ginekoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

AYNURƏ ABDULLAYEVA

Şüa diaqnostikası üzrə həkim

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

SEVİNC QARAYEVA

Həkim mama-ginekoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

RASİM MİKAYILOV

Həkim Ümumi Cərrah

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

LALƏ İBİŞOVA

Həkim mama-ginekoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC

/img/doctors/doc-2.jpg

AYNURƏ ABDULLAYEVA

Həkim cərrah mama-ginekoloq

"İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE" MMC